XXVI. DNEVI SOCIALNE ZBORNICE 2020 IN PODELITEV VERIFIKACIJSKE LISTINE ZVEZI KZA SLOVENIJE

Predsednik Zveze KZA Slovenije, Friderik Lapanja, se je udeležil tradicionalnega dogodka, ki ga kot vsako leto organizira Socialna Zbornica Slovenije, tokrat 17. in 18. septembra. Letos so Dnevi Socialne Zbornice potekali na Bledu, naslov pa je bil “Soodgovorno načrtovanje novih strateških usmeritev na področju socialnega varstva”. Leto 2020 namreč predstavlja mejnik prihodnjega strateškega razvoja socialnega varstva, saj se ne eni strani izteka Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 in na drugi strani se aktivno načrtujejo usmeritve razvoja socialno varstvene dejavnosti za programsko obdobje 2021 – 2027.

V okviru Dnevov Socialne Zbornice je bila predsedniku tudi uradno podeljena verifikacijska listina za program Rehabilitacija in Svetovalnica. Zelo smo ponosni na ta dosežek, saj je to pomembna potrditev, da so naši programi dobri, zaželeni in strokovni.

Tukaj si poglejte galerijo slik ter preberete več o samem dogodku.