VZGOJA KOT PREVENTIVA ZASVOJENOSTI

Meseca maja smo se v Novi Gorici udeležili posveta z naslovom Vzgoja kot preventiva zasvojenosti, ki ga je organiziralo Društvo Projekt Človek. Priznani predavatelji, kot so Vesna V. Godina, Miha Kramli in Marko Juhant ter izvajalci programov za mlade v severno primorski regiji so spregovorili o vzgoji, kot najpomembnejšem dejavniku, ki lahko prepreči zasvojenost. Predstavili so dobre prakse raznolikih programov, v katere se vključujejo mladi.

Starši, učitelji pa tudi strokovni delavci, nosimo odgovornost za duševno zdravje otrok in mladostnikov, zato je pomembno da smo pazljivi pri oblikovanju poti, po katerih gredo naši otroci.