TVEGANJA PITJA ALKOHOLA V ČASU KORONAVIRUSA IN KAKO SE S STRESOM SPOPRIJETI NA ZDRAV NAČIN

Vabimo vas, da na SOPA spletni strani preberete objavljen prispevek Tveganja pitja alkohola v času koronavirusa in kako se s stresom spoprijeti na zdrav način.

Projekt SOPA ali Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola se je pričel oktobra 2016 in bo trajal do decembra 2020. Njegov osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce.

Projekt SOPA to želi doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola.

Pristop SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj.