Metode dela

Program temelji na individualni in skupinski metodi dela, z elementi samopomoči, ter na uporabi veščin skupnostnega socialnega dela (povezovanje z okoljem, s sorodnimi skupinami v mreži, izmenjava izkušenj, nove prostočasne dejavnosti, ipd.).

Uporabljamo različne psihoterapevtske metode in usmeritve:

  • Razgovor,
  • Svetovanje,
  • Delo s posameznikom,
  • Delo s skupino,
  • Delo s skupnostjo,
  • Partnersko in družinsko terapijo,
  • Kognitivno vedenjsko terapijo,
  • Biblioterapijo.