Komu je namenjen?

Ciljna skupina uporabnikov:

  • posamezniki, ki želijo informacije in svetovanje o škodljivi rabi ter posledicah alkohola, marihuane, tobaka in drugih drog,
  • osebe, ki so se znašle v socialni stiski zaradi alkoholizma in/ali uporabe drugih psihoaktivnih snovi,
  • osebe, ki so zasvojene z alkoholom in/ali drugimi psihoaktivnimi snovmi,
  • osebe, ki so končale bolnišnično oziroma ambulantno zdravljenje in niso uspele vzpostaviti trajnejše abstinence,
  • uporabniki, ki obiskujejo skupine klubov zdravljenih alkoholikov in imajo spodrsljaj, s ciljem, da se prepreči recidiv,
  • ožji družinski člani oz. drugi posamezniki, ki so pomembni za oseb.

S centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, šolami, delovnimi organizacijami smo vzpostavili sodelovanje, kjer odkrivajo potencialne uporabnike, ter jih usmerjajo v naš program. Program ima pomembno vlogo pri aktivaciji težje zaposljivih oseb, ki so največkrat prejemniki prve socialne pomoči ali drugih socialnih storitev.

Program Svetovalnice obsega:

  • informiranje in svetovanje posameznikom in družinam po telefonu, osebno ali preko e-pošte,
  • usmerjene svetovalne, motivacijske razgovore za svojce in osebe s težavami zaradi tvegane, škodljive rabe alkoholnih pijač, marihuane in/ali drugih drog
  • intenzivno terapevtsko skupino,
  • izobraževanja in ozaveščanje javnosti o posledicah škodljive rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi (šole, podjetja, lokalne skupnosti,…).