Cilji programa

 • Informiranje, usmerjanje, motiviranje.
 • Opolnomočenje uporabnikov z nudenjem osebne, psihološke in socialne podpore.
 • Pomoč pri prepoznavi tveganega in škodljivega pitja alkohola in drugih zasvojenostih.
 • Podpora pri zmanjšanju tveganega in škodljivega pitja in vzdrževanju abstinence.
 • Sprotno reševanje socialnih stisk in težav: dolgovi, materialne stiske, bivanjski pogoji, vzgojna nemoč, partnerska nesoglasja, ipd.
 • Sprememba vedenjskih vzorcev in načinov reševanja težav.
 • Izboljšanje lastne samopodobe ter starševske in partnerske vloge.
 • Pridobitev socialnih veščin.
 • Vzpostavitev stika z uporabniki in njihovimi družinskimi člani, ki se (še) ne zmorejo odločiti za  zdravljenje oziroma zmanjšanje škodljive rabe alkohola.
 • Prepoznava vloge svojca in prevzemanje novih vedenj, ki lahko vplivajo na pozitivno spremembo v družini.
 • Boljši odnosi v družini, ustrezna komunikacija med člani, reševanje konfliktov brez nasilja.
 • Urejeni odnosi s pomembnimi osebami v socialni mreži posameznika, razrešitev travm iz lastne primarne družine.
 • Vključitev v skupnostno delo z namenom učenja novih vsebin, koristnega preživljanja prostega časa ipd.
 • Informiranje javnosti o problematiki alkoholizma in posledicah, ki jih le ta pusti na zdravju posameznika, njegovih družinskih odnosih in socialni mreži.
 • Sodelovanje s centri za socialno delo, šolami, zdravstvenimi domovi, podjetji in nevladnimi organizacijami, ki uporabnikom nudijo storitve in pomoč.