STROKOVNI POSVET »VARNI ODNOSI KOT PREVENTIVA ZASVOJENOSTI«

V torek, 22. oktobra, se je v veliki predavalnici OŠ Tolmin odvijal posvet z naslovom »VARNI ODNOSI KOT PREVENTIVA ZASVOJENOSTI«, ki ga je Zveza KZA Slovenije organizirala v okviru našega preventivnega delovanja.

Namen posveta je bil predstaviti vse preventivne programe, ki jih zveza izvaja ter predstavitev analize, ki smo jo izvedli med učenci osnovne in srednje šole v tolminski občini.

Posvet smo pričeli s predstavitvijo »Analize uporabe dovoljenih in nedovoljenih drog med mladimi v Občini Tolmin«, ki jo je izvedla Zveza KZA Slovenije, zatem je Sanela Talić iz Inštituta za raziskave in razvoj »Utrip« predstavila pomen izvajanja kakovostnih preventivnih programov na področju zasvojenosti, nato pa spregovorila o čustvenem in socialnem učenju.

V drugem delu, ki je bil namenjen širši javnosti smo želeli preventivo približati predvsem staršem. Predavatelj Roman Koštal univ. dipl. soc. ped., specialist integrativne psihoterapije nam je na podlagi dolgoletnih izkušenj z zasvojenimi osebami skušal predstaviti, kako lahko varni odnosi v družini vplivajo na pomembne odločitve, ki jih sprejemajo mladostniki.