STROKOVNI POSVET “Skupaj na poti do boljšega zdravja”

V oktobru smo se udeležili strokovnega posveta, ki je potekalo v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC).

Dogodek v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Nova Gorica in Mladinskega centra Nova Gorica je potekal v okviru aktivnosti Svetovnega dneva preprečevanja samomora (10. september) in Svetovnega dneva duševnega zdravja (10.oktober).

Povezali so ju pod skupnim geslom »Skupaj na poti do boljšega duševnega zdravja« ter skupne iniciative »V znanju in povezovanju je moč«. Dogodek so pripravili v mesecu novembru, ki je mesec preprečevanja zasvojenosti.

Namen dogodka je bil poudariti pomen sodelovanja in povezovanja vseh za preprečevanje težav in krepitev zdravega življenjskega sloga.

V pestrem programu srečanja so se zvrstili različni predavatelji, ki so med drugim predstavili skupnosten pristop in sodelovanje. Predstavili so tudi raziskavo o življenjskem slogu otrok in mladih na področju tveganih vedenj ter nekaj organizacij kot so; Mladinski center, ZD Nova Gorica, OZARA, ŠENT, Posvet, Slovenski center za raziskovanje samomora ter profil Zastopnika o pacientovih pravicah.

V naslednjem delu je sledila predstavitev mreže in pomoči v lokalni skupnosti ter predavanji Mihe Kramlija o pasteh in radosti sodobne tehnologije in Domna Strmšnika o starševstvu včeraj in danes.