SREČANJE NA TEMO PREVENTIVNIH PROGRAMOV V ŠOLAH NA AJDOVSKEM

Informativno-svetovalna pisarna Zavoda Pelikan – Karitas in Zveza KZA Slovenije prirejata srečanje na temo preventive na področju odvisnosti v srednjih in osnovnih šolah.

9. novembra, ob 10. uri dopoldan, bomo prek aplikacije ZOOM gostili Sanelo Talić, vodjo preventivnih programov na Inštitutu za raziskave in razvoj »Utrip«.

Vabljeni, da se nam pridružite na srečanju preko aplikacije ZOOM.

Sanela Talić in direktor Inštituta »Utrip« Matej Košir sta letos prejela prestižno mednarodno nagrado za doprinos k preventivni znanosti in raziskovanju (International Collaborative Prevention Research Award), ameriškega združenja za raziskave v preventivi.
Na področju Občine Ajdovščina pa programe iz Preventivne platforme izvajata Silva Pavlin (Informativno-svetovalna pisarna Zavoda Pelikan – Karitas) in Nina Baša (Zveza KZA).

Ko okoliščine to omogočajo se delavnice Zavoda Pelikan in Zveze KZA izvajajo v tandemu, s tem, da ima vsaka terapevtka pri izvajanju poudarke na različnih področjih. Ugotovili sta, da na takšen način lahko več časa posvetita dijakom/učencem in je posledično tudi njihova angažiranost večja. Aktivneje kot so vključeni v učenje veščin za spoprijemanje s težavami, večji je pričakovan uspeh na njihovi življenjski poti.

“Preventivo vidim kot nekaj zelo širokega in včasih neoprijemljivega. Ker smo si med seboj zelo različni lahko le predvidevam kaj se bo mladostnikov dotaknilo ali kot radi rečemo prijelo, da se bodo izognili nekaterim vedenjskih vzorcem, ki so zanje škodljivi. Zelo pomemben pri preventivnem delu je zame občutek za mladostnika, ker pri njih zelo hitro padeš, izgubiš zaupanje, če te ne začutijo kot pristnega oziroma iskrenega. Stik z očmi, poslušanje, dotik, sprejemanje, odločnost, jasnost, … skupaj s programi lahko deluje, če imaš otroka možnost spremljati in to graditi več let.”, je preventivni program, ki se izvaja na območju občine Ajdovščine, pokomentirala Nina Baša.

Intervju z gospod Sanelo Talić iz Inštituta »Utrip« si lahko preberete tukaj.