SPREMEMBA IMENA DRUŠTVA

Ob imenovanju novega vodstva, so bile dane razne pobude in ena izmed njih je bila tudi preimenovanje društva. Na občnem zboru se je o predlogu razpravljalo in člani so z glasovanjem to potrdili, oziroma sprejeli. Izvedli smo vse predpisane postopke in 10. avgusta prejeli odločbo Upravne enote Ajdovščina o spremembi imena:

Društvo zdravljenih alkoholikov Ajdovščina – Vipava se preimenuje v
Društvo ABSTINENT Vipavske doline.

Nadaljujemo z osnovnim poslanstvom Kluba zdravljenih alkoholikov, ki je bilo ustanovljeno leta 1972 in to je: abstinenca, rehabilitacija, resocializacija ljudi odvisnih od alkohola ter s tem uresničevanje ciljev s področja zdravega načina življenja.

Bolezen za katero smo se zdravili lahko obvladujemo le z abstinenco, kar je osnovni pogoj, ki nam odpira nešteto možnosti in poti. Po kateri bomo krenili, pa je odločitev vsakega posameznika.

Društvo deluje na območju občine Ajdovščina in Vipava, člani pa so tudi iz drugih občin.

Naš predsednik je pred časom izjavil:
»Vzemimo moč v sebi in tako nadaljujmo, iz preprostega razloga, ker nam je lepo«. Res je, vsi smo mu pritrdili.

Napisali člani kluba