SKUPŠČINA KZA TOLMIN 2019 NA KNEŽI

Letošnja redna letna skupščina KZA Tolmin se je odvijala v soboto, 26. oktobra, na Kneži v prostorih Gasilskega Doma. Za srečanje je bil dan čudovit, obsijan s soncem in tudi zelo topel za ta letni čas. Vabili smo vse naše prijateljske KZA in DZA iz Slovenije, tako članice ZVEZE KZA Slovenije kakor tudi nečlanice s katerimi prijateljujemo.

Ob 17.00 uri smo pričeli z uradnim programom. Pred uradnim govorom nas je s plesom pozdravila folklorna skupina RAZOR iz Tolmina. Zaplesala je plese, značilne za naše kraje. Prisotne je pozdravila voditeljica Nada Kenda.

Besedo je najprej dobil predsednik Niko Bizalj. Podal je poročilo dela v letu 2019 ter plan dela za prihodnje leto.

Po uradnem delu nam je ponovno zaplesala folklorna skupina. Da pa se ne bi držali preveč čemerno in resno so poskrbeli Ludvik in njegovi ženki s skečem. Smeha je bilo v izobilju. Ludvik je tudi predstavil njihovo skupino.

Po skeču je besedo dobila terapevtka Kluba zdravljenih alkoholikov Tolmin Iris Ohojak. Orisala je delo v skupini, namen skupine, povezavo in medsebojno zaupanje.

Sledila je podelitev priznanj članom abstinentom in njihovim partnericam, katere so jim od prvih korakov do danes stale ob strani in jih bodrile. Člani so dobili priznanja, partnerice pa vrtnico za trud in ponoven vstop v trezno življenje s svojim sopotnikom. Član, ki je sam pa je bil deležen obojega – priznanja in vrtnice. Ko sam korakaš po tej novi poti, potrebuješ veliko energije, zaupanja vase in moči. Naj bo vrtnica popotnica za to novo pot.

Iz resne teme nas je ponovno prebudil Ludvik s svojo soprogo – ženo. Tipično zakonsko večerno pripravljanje na počitek sta hudomušno izpeljala pod »kovtrom«, ob gledanju TV programa. Takega in drugačnega. Pa naj kdo reče, da se v postelji vse ne »poštima«.

Besedo je najprej dobil naš že stalni gost iz Italije / Vidma g. Renato Bernardinis, katerega štejemo že nekako za našega člana. Tudi sam je tako opisal svoje občutke in povedal, da kljub bolezni, ki jo je prebolel in jo še zdravi, jo vzdušje med nami omili. Po srečanju z nami se počuti bolje. Klubu pa je zaželel, da bi še naprej delal tako dobro. Sledili so tudi predsedniki oz. podpredsedniki ali predstavniki drugih KZA /DZA ki so bili danes z nami.

Po končanem uradnem delu nas je v svet glasbe in plesa ponovno popeljala tolminska folklora. Njihov vodja g. Boris Laharnar je povedal kratko zgodovino in delovanje folklore. Ob koncu sta tako Ludvik kakor tudi Boris dobila vrtnico v zahvalo. Povedala sta, da jima je bilo med nami zelo prijetno in se bosta še odzvala na povabilo.

Pred samim zaključkom sva z predsednikom povabila Heleno Šorli da se nama pridruži. Lani je našo skupščino vodil Boris Šorli. Izpeljal jo je lepo. Bila je njegova zadnja skupščina in naše zadnje druženje z njim. Kmalu po tem dogodku pa je bila njegova bolezen hujša od njegove volje. Kmalu nas je zapustil za vedno. V znak spoštovanja in spomina nanj, smo Heleni dali šopek vrtnic z željo da jih nese na njegov grob.

Ob koncu pa je voditeljica še povabila prisotne, da se udeležijo »šacanja« sira, skute in ribe , ki je tudi simbol naše reke Soče.

Vsem smo se zahvalili za prihod na skupščino našega kluba, povabili smo jih na večerjo in na plesišče, kjer nas je s harmoniko razveseljeval Danijel.

Napisala Nada Kenda