SKUPŠČINA KZA NOVA BRAZDA KRANJ 2018

Člani KZA Nova brazda iz Kranja smo se v ponedeljek zbrali na občnem zboru. Po pozdravnem nagovoru podpredsednika KZA Nova brazda so delo nadaljevali delovno predsedstvo in organi občnega zbora.

Strokovni sodelavec – terapevt je predložil pisno poročilo o svojem delu v letu 2017, dodal pa je, da rad dela v klubu, hkrati pa je vesel, da člani tudi brez njegove pomoči uspešno funkcioniramo. Opozoril je, da je klubsko delo vsako leto na preizkušnji, saj je žal vse manj ljudi, ki so pripravljeni delati na sebi, mnogi želijo instant rešitve problemov. Žal tudi opaža, da novodobni delodajalci nimajo preveč posluha za potrebe delavcev, težave so se tekom leta kazale tudi pri delu v klubu. Člani z večletnim stažem se zavedamo, da je rehabilitacija dolgotrajen proces, vmes so krize, pasti, vendar se zavedamo, da z druženjem in prijateljsko pomočjo vse to lažje premagujemo.

Predsednik Zveze KZAS je prisotne na kratko seznanil z delovanjem Zveze KZAS, preko katere pridobiva sredstva od MDDSZEM tudi KZA Nova brazda in nam na koncu prav tako zaželel uspešno delo ter izrazil zadovoljstvo nad uspešnim sodelovanjem.