SKUPINA KZA TOLMIN V RUTU

V teh lepih in toplih dneh radi organiziramo naša srečanja v naravi. Tokrat smo se odpravili na ogled ene največjih lip v Sloveniji.

Kraj Rut se nahaja nad severnimi pobočji Baške grape, na prisojnem, južnem pobočju gore Rodica (1964 m). Sredi vasi stoji velika večstoletna lipa, ob njej pa župnijska cerkev sv. Lamberta, ki je bila omenjena že leta 1356. Obseg debla lipe je 830 cm, v višino pa meri 25 metrov.

Različni viri, ki temeljijo na ustnem izročilu, omenjajo različne starosti, od 500 do 800 let. Ustno izročilo govori o njeni zasaditvi v času protestantizma na Slovenskem v začetku 16. stoletka. V drugih virih se je vaška lipa v Rutu uveljavila kot eden izmed simbolov vaške samouprave že v 13. stoletju. Pod lipo naj bi vaški rihtar s sabljo razsojal v sporih med vaščani. Lipa je tudi danes eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov Ruta, celotne Baške grape in celo Posočja.

Lipa v Rutu pred cerkvijo sv. Lamberta je ena najstarejših in najdebelejših lip v Sloveniji. V vaškem požaru leta 1844 je bila hudo ožgana in domačini so jo iz bojazni, da bi se zrušila na bližnje domačije, odsekali nekaj metrov nad zemljo, pred tem je bila višja kot cerkev.

Po ogledu lipe in vasi Rut smo čas za pogovor izkoristili pri enemu izmed članov skupine.