SESTANEK PREDSEDSTVA WACAT

Udeležili smo se sestanka predsedstva WACAT, ki je potekalo v Kliničnem bolnišničnem centru Sestre Milosrdnice v Zagrebu. Sestanka sta se udeležila predsednik Zveze Miro Lapanja in strokovna delavka Iris Ohojak. Prisotni so bili vsi predstavniki klubov bivših jugoslovanskih držav, z namenom, da se predstavi delo po klubih.