REDNA LETNA SKUPŠČINA ZVEZE KZA SLOVENIJE 2020

Dne 4.7.2020 smo imeli redno letno skupščino Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije. Letos je bila skupščina v Vipavskem Križu.

Kljub omejitvam druženja, se je skupščine udeležilo približno 50 ljudi, saj so bile letos po štirih letih ponovno volitve v organe Zveze.

Najprej je bil uradni del skupščine, kjer je skupščina sprejela poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019, prav tako je potrdila plan dela in finančni plan za leto 2020.

Na skupščini smo delegati tudi izvolili nove organe Zveze. Friderik Lapanja je bil soglasno ponovno izvoljen za predsednika Zveze, za podpredsednico pa je bila izvoljena Teja Kumar, strokovna delavka in terapevtka Zveze.

Po uradnem delu je bil tudi pester spremljevalni program in sicer smo se udeležili vodenega ogleda Vipavskega Križa, po kosilu pa je sledil še ogled knjižnice samostana. Udeležili smo se tudi svete maše, ki smo jo posvetili našemu pokojnemu dolgoletnemu članu italijanskega kluba, Renatu Bernardinisu, ki je sodeloval pri ustanovitvi Zveze. Dolga leta je tudi veliko prispeval k dobremu sodelovanju med italijanskimi in slovenskimi klubi. Organizacijo skupščine je prevzel Branko Batagelj, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.