Program Svetovalnica

Program nudi brezplačno strokovno pomoč in anonimno svetovanje o škodljivi rabi alkohola in drugih drog. Izvaja se od Posočja do Krasa: v Bovcu, Tolminu, Idriji, Novi Gorici, Ajdovščini in Ilirski Bistrici.


Komu je namenjen?

  • Posameznikom, ki želijo informacije in svetovanje o škodljivi rabi ter posledicah alkohola, marihuane, tobaka in drugih drog.
  • Osebam, ki so se znašle v socialni stiski zaradi alkoholizma in/ali uporabe drugih psihoaktivnih snovi.
  • Osebam, ki so končale bolnišnično oziroma ambulantno zdravljenje in niso uspele vzpostaviti trajnejše abstinence.
  • Uporabnikom, ki obiskujejo skupine klubov zdravljenih alkoholikov in imajo spodrsljaj, s ciljem, da se prepreči recidiv.
  • Ožjim družinskim članom oz. drugim posameznikom, ki so pomembni za osebo.


Kaj program nudi?

  • Informativne razgovore za vse posameznike, ki želijo več informacij o škodljivi rabi alkohola in drugih drog.
  • Svetovalne in motivacijske razgovore za osebe, ki imajo težave s tvegano in škodljivo rabo alkohola, drugimi drogami ter za njihove svojce.
  • Izobraževanja in ozaveščanje javnosti o posledicah škodljive rabe dovoljenih in prepovedanih drog (šole, delovne organizacije, lokalne skupnosti,…).


Urniki svetovalnic in kontakti

Svetovalnica je dostopna najmanj 6 ur dnevno ter po dogovoru izven urnika Svetovalnic

TOLMIN
Pisarna ZKZA,
Trg 1. Maja 8

Kontakt:
Teja Kumar
031 479 296

ponedeljek: 8:00 – 14:00
sreda: 9:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
petek: 8:00 – 14:00

BOVEC
“Buncova hiša”,
Trg golobarskih žrtev 3,
mala sejna –
1. nadstropje

Kontakt:
Nika Štulc Zornik
040 166 398

torek: 8:00 – 14:00

IDRIJA
Prostori CSD Idrija,
Vojkova ulica 2

Kontakt:
Iris Ohojak 
031 493 643

Izvaja se vsak drugi torek
med 15:00 – 18:00.

NOVA GORICA
Skupna informacijska pisarna za področje sociale in zdravstva,
Gradnikove brigade 63

Kontakt:
Iris Ohojak
031 493 643

petek: 8:00 – 14:00

Vlasta Birsa
051 678 151

sreda: 9:00 – 12:00

AJDOVŠČINA
Krajevna skupnost Ajdovščina,
Gregorčičeva 17

Kontakt:
Miranda Krašna
031 417 244

ponedeljek: 13:00 – 19:00  

ILIRSKA BISTRICA
Gregorčičeva 2

Kontakt:
Jasmin Tomažič
040 683 015

torek: 14:00 – 17:00
petek: 9:00 – 12:00

KOPER
KS Žusterna, Dolga Reber 5

Kontakt:
Ingrid Kristančič Šömen
070 388 310

srečanja po dogovoru