Metode dela

Program temelji na skupinski metodi dela, z elementi samopomoči, ter na uporabi veščin skupnostnega socialnega dela (povezovanje z okoljem, s sorodnimi skupinami v mreži, izmenjava izkušenj, nove prostočasne dejavnosti, ipd.).

Strokovni delavci opravijo individualne pogovore s posamezniki ali pari pred vključitvijo v program ali pri reševanju socialne stiske.