Cilji programa

  • vzpostavitev, ohranjanje oziroma vzdrževanje abstinence,
  • prepoznava vloge svojca in prevzemanje novih vedenj, ki lahko vplivajo na pozitivno spremembo v družini,
  • zmanjšana škoda zaradi tveganega in škodljivega pitja na zdravstvenem in socialnem področju,
  • boljši odnosi v družini, ustrezna komunikacija med člani, reševanje konfliktov brez nasilja, medvrstniška podpora,
  • aktivno prevzemanje starševske vloge, učinkovitejši vzgojni pristopi, sodelovanje z vzgojnimi institucijami, več varnosti za otroke,
  • urejeni odnosi s pomembnimi osebami v socialni mreži posameznika, reševanje travm iz lastne primarne družine,
  • sprotno reševanje socialnih stisk in težav; dolgovi, materialne stiske, bivanjski pogoji, vzgojna nemoč, partnerska nesoglasja ipd.,
  • koristno preživljanje prostega časa.