PREDSTAVITEV PROGRAMA ZMOREM IN ŽELIM SE IMETI RAD NA SKUPNEM SESTANKU MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

V septembru smo se udeležili skupnega sestanka nevladnih organizacij, katerih programe, s področja preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, podpira Ministrstvo za zdravje. Na srečanju smo predstavili uresničevanje zastavljenih ciljev, ki smo jih načrtovali v okviru programa Zmorem in želim se imeti rad.