PREDAVANJE ZA STROKOVNE DELAVCE OŠ BOVEC

Predavanje o pomenu učinkovite preventive v šoli smo v mesecu januarju izvedli tudi na OŠ Bovec. Ob tem smo prisotnim učiteljem in strokovnim delavcem predstavili tudi program za učence »Izštekani«, ki ga bomo v naslednjem mesecu izvajali na njihovi šoli.