OKROGLA MIZA “SKUPAJ ZMOREMO VEČ”

Za nami je uspešno izpeljan dogodek, izveden v Ajdovščini; sklop predavanj z okroglo mizo, na katerem je bila rdeča nit pogovora preventiva v delovnem okolju. Dejstvo je, da na delovnem mestu preživimo velik del dneva, zato so pogoji, možnosti pa tudi pravice in dolžnosti, ki se v tem okolju vzpostavljajo izrednega pomena.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu(ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11) določa, da naj bi vsaka delovna organizacija imela svoj načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Kakšno pa je stanje v praksi? Se dovolj zavedamo pomena jasno postavljenih pravil glede uporabe psihoaktivnih snovi v tem okolju in ali nam je blizu misel, da je zadovoljen delavec dober delavec?