Statut in drugi akti

Na podlagi določil 8., 9. in 10. člena v povezavi s 16. členom Zakona o društvih ( Uradni list RS, št. 61/06), so na ustanovni skupščini Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Severne Primorske,  22. septembra 2007, sprejeli temeljni akt Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Severne Primorske v sledečem besedilu:

Spremembe statuta

STATUT Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Severne Primorske

Drugi akti:

Pravilnik o pritožbenem postopku

Kodeks etičnih načel

Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva