Organi Zveze

Podpredsednik in zastopnik društva:

Teja Kumar

Člani izvršnega odbora:   

 

1. Teja Kumar
2. Ivan Lišter
3. Zmaga Šuligoj
4. Brane Sporiš
5. Ivan Hočevar
6. Vjekoslav Malnar
7. Miroslav Meze
8. Janko Poklar
9. Janez Škodič
10. Zlatko Velikonja
11. Božo Pongarc
12. Sašo Strman
13. Franc Lušin
14. Miranda Krašna

Člani disciplinske komisije:   

 

1. Rihard Bane
2. Ivan Furlan
3. Mihaela Grča
4. Ivan Lišter
5. Tone Škof                  
6. Martin Virant

Člani nadzornega odbora:

 

1. Anton Gnidica
2. Drago Pečkaj
3. Janko Plahuta
4. Damjan Turk