NIJZ: POČITNIŠKI KOLEDAR ZA OSNOVNOŠOLCE

NIJZ OE Novo Mesto je z nami delil ta prikupen barvit počitniški koledar, namenjen osnovnošolskim otrokom. Z njim želijo otroke tudi med počitnicami spodbuditi k zdravemu načinu življenja, dobremu počutju in jih motivirati k lastni skrbi za svoje zdravje.


Počitniški koledar zdravja vsebuje 9 vsebinskih področij z glavnimi sporočili ter koledar poletnih počitnic 2021 z izzivi/nalogami iz posameznih vsebin.

Tukaj se nahaja v pdf obliki. Pripravljen je za tisk, lahko pa ga uporabljamo tudi on-line.