NA OGLEDU TOLMINSKEGA MUZEJA

V sredo, 17. novembra, nam je klub omogočil obisk in ogled Tolminskega muzeja. Pod odličnim, strokovnim vodenjem smo spoznali vsebino celotnega muzeja. Navdušeni smo bili nad razstavo senikov, odprla se je zanimiva razprava, saj so nekateri obiskovalci podoživljali čase iz otroštva – mladosti.

Prav tako nam je bil domač oddelek, ki je prikazoval življenje in delo nekoč – izpred 50 leti in še več. Tudi izkopanine iz davne preteklosti ( bronaste, železne dobe ) so nam sporočale, na kakšnem bogatem terenu živimo. Nekatere oddelke smo hitreje pregledali, saj nam je zmanjkovalo časa. Ugotovili smo, da se bo potrebno še vrniti.

Zapisala: Vera Selinec