IZREDNA SKUPŠČINA DZA AJDOVŠČINA-VIPAVA 2020

9. marca je DZA Ajdovščina-Vipava izvedlo izredno skupščino, kjer so
bile ena izmed točk dnevnega reda – volitve. Na podlagi statuta društva in
glasovanja članov, je bilo izvoljeno novo vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Ivan Hočevar.

Na kratko je predstavil svoje zamisli in predloge o nadaljnjem delu. Vsaka novost pomeni napredek in je v korist tako članom kot delovanju društva. Na prvem mestu je sodelovanje, povezanost in rehabilitacija, ki se izvaja v skupinah s terapevtom, kot tudi sproščenih druženjih članov ob raznih priložnostih.

Čestitali smo Ivanu, mu zaželeli veliko uspeha pri prevzemu novih nalog in se zahvalili dosedanji predsednici Miheli za ves trud in delo, ki ga je opravljala.

Kako siv bi bil tek našega življenja, če ne bi bil prepleten s prijateljstvom, sodelovanjem, spoštovanjem, iskrenostjo.

Napisali člani KZA Ajdovščina – Vipava