EUPC PILOTNO USPOSABLJANJE INŠTITUTA UTRIP

Udeležili smo se pet-dnevnega pilotnega usposabljanja s področja preventive pod naslovom “Evropski univerzalni preventivni kurikulum” (EUPC), ki ga je organiziral Inštitut Utrip in ga sofinancirata Evropska komisija ter Ministrstvo za zdravje. Prvi sklop je potekal v hotelu Slon v Ljubljani od 19. in 20. aprila 2018, drugi del pa v Bohinj ECO Hotelu v Bohinjski Bistrici od 23. do 25. aprila 2018.