“Boys and girls Plus”

Home / PROGRAM ZMOREM IN ŽELIM SE IMETI RAD / “Boys and girls Plus”

Preventivni program za srednješolce »Boys and girls Plus« temelji na treh elementih, ki upoštevajo razvoj kompetenc in razvoj življenjskih veščin.

Prvi element je izboljšanje informacij, saj mladi preko različnih kanalov dostopajo do številnih informacij, ki pa včasih tudi niso pravilne. V tem programu gre predvsem zato, da jim informacije predstavimo, dijaki pa jih lahko uporabijo, ne le »skladiščijo«.

Drugi element je spodbujanje razvoja zdravih stališč. Program torej spodbuja k razvoju zdravega življenjskega sloga. Namen je doseči spremembo pri odnosu glede odločitev, prevzemanje odgovornosti za sprejetje odločitev ter sprejemajoče posledice.

Tretji element pa je razvoj življenjskih veščin. Z razvojem le-teh se mladi lahko počutijo bolj samozavestni, ko so pod pritiskom vrstnikov glede tveganih vedenj. Dijaki bodo torej okrepili samozavest in spodbujali razvoj veščin za spopadanje z izzivi, kot sta pritisk vrstnikov in socialni vpliv.

Življenjske veščine:
– samozavedanje
– empatija
– asertivnost
– kakovostni medosebni odnosi
– sprejemanje odločitev

Tukaj si lahko ogledate še kratek video o najstniškem življenju.

Izdali smo letak PrevenTIM.

Pogled v priročnik za izvajanje programa Boys and Girls Plus.