10. LET DRUŠTVA ZA POMOČ V STISKI »ZARJA« LENDAVA

Konec maja je Društvo za pomoč v stiski “Zarja Lendava v dvorani Troica, opravilo 10. redno letno skupščino. Skupščina je potekala v svečanem vzdušju obeleževanja desetih let uspešnega dela. Tako so, ob obravnavanju letnih poročil in načrtov dela za tekoče leto, priredili manjšo proslavo.

Za kulturni program sta poskrbela učenec Glasbene šole Lendava Žan Hartman na harmoniki,njegov mentor g. Boštjan Baša ter člana društva ga. Leontina Zrna in g. Zvonimir Tkalec s svojimi recitali. Slavnostni govornik župan Občine Lendava g. Anton Balažek je ob čestitki pohvalil delo društva in članom izrekel zahvalo. Poudaril je pomembnost investiranja v ljudi, predvsem v skupine, ki rabijo pomoč. Delo na področju krepitve medsebojnih odnosov zahteva ogromno dobre volje, vztrajnosti in truda, rezultati niso vidni takoj in se pokažejo šele po določenem obdobju. V današnjem času je še posebej pomembno, da se vsi zavedamo pomembnosti delovanja tovrstnih društev.

Da v društvu delajo uspešno in dobro so v nagovorih povedali ostali gostje skupščine: predstavnica PB Ormož, PP Lendava, VDC Lendava, DOŠ II. Lendava, Zveze KZA Slovenije in Zveze skupin KZA Slovenije, KZA Postojna in Ajdovščina ter predstavniki prijateljskih klubov iz sosednje Hrvaške.

Družina, predvsem pa zakonec zdravljenca, pomeni pomemben člen na poti zdravljenja bolezni odvisnosti in prevzame velik del bremena. Da bi izkazali svoje spoštovanje do svojcev so se zdravljenci svojim soprogam javno zahvalili za vse ter jim izročili pisne zahvale. Zahvale so bile dodeljene tudi ostalim članom društva, ki desetletje vztrajajo v abstinenci, pri drugačnem, zdravem življenju in vsak po svojih močeh pomaga pri delu društva. Ob obletnici je društvo izdelalo tudi prikladen zbornik.

Božo Pongrac, predsednik društva