1. LOKALNO SREČANJE V OKVIRU PROJEKTA SOPA

Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ je organiziral dve istočasni lokalni srečanji v Novi Gorici ter Ajdovščini. Namen srečanja je bil povezovanje med predstavniki, ki v skupnosti izvajajo različne socialno varstvene in zdravstvene programe.

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Srečanja so se udeležili predstavniki različnih poklicev v službah kot so; zdravstveni domovi, centri za socialno delo, policija, predstavniki lokalnih skupnosti itd. Na srečanju smo vsi predstavili programe, ki jih izvajamo v okviru projekta SOPA ter se pogovarjali o različnih pristopih na področju alkoholne problematike.