“Izštekani”, “Effekt” in “Boys and girls Plus”

Program »Izštekani« je šolski preventivni program za učence 7., 8. in 9. razredov in vsebuje tri vsebinske komponente:

•  Informiranje (poudarek je na kratkotrajnih učinkih ter strategijah alkoholne in tobačne industrije).
•  Krepitev življenjskih veščin (sposobnost odločanja, reševanja problemov, asertivnost, postavljanje ciljev…).
•  Normativno izobraževanje (krepitev kritičnega razmišljanja).

Program sloni na učenju življenjskih veščin in konceptu socialnih vplivov.


Program »Effekt« je namenjen staršem teh učencev v obliki krajših predavanj. Namen je vzpodbuditi starše, da tudi sami začnejo razmišljati o škodljivi rabi alkohola in načinih, kako z dobrim vzgledom vzgojiti zdrave otroke in mladostnike.

 

Cilji obeh programov:

 • Zmanjšanje števila mladostnikov, ki začnejo uporabljati droge (vključno z alkoholom in tobakom).
 • Preprečiti prehod od eksperimentiranja do redne uporabe drog (alkohola in tobaka ter drugih drog – predvsem marihuane).
 • Prestaviti začetek uporabe drog na čim kasnejše obdobje.

Katalog šolskih programov nevladnih organizacij si lahko pogledate tukaj.


Preventivni program za srednješolce »Boys and girls Plus« je namenjen mladostnikom – srednješolcem 1., 2., pa tudi 3. letnikov. Poteka tako, da si na posameznih delavnicah otroci ogledajo kratke filme, jih komentirajo, se opredelijo in s pomočjo izvajalca razvijajo svoja stališča.

Program temelji na treh stebrih, ki upoštevajo razvoj kompetenc in razvoj življenjskih veščin:

 • izboljšanje informacij,
 • spodbuja razvoj zdravih stališč,
 • razvoj življenjskih veščin.

1. element je izboljšanje informacij, saj mladi preko različnih kanalov dostopajo do številnih informacij, ki pa včasih tudi niso pravilne. V tem programu gre predvsem zato, da jim informacije predstavimo, dijaki pa jih lahko uporabijo, ne le »skladiščijo«.

2. element je spodbujanje razvoja zdravih stališč. Program torej spodbuja k razvoju zdravega življenjskega sloga. Namen je doseči spremembo pri odnosu glede odločitev, prevzemanje odgovornosti za sprejetje odločitev ter sprejemajoče posledice.

3. element pa je razvoj življenjskih veščin. Z razvojem le-teh se mladi lahko počutijo bolj samozavestni, ko so pod pritiskom vrstnikov glede tveganih vedenj. Dijaki bodo torej okrepili samozavest in spodbujali razvoj veščin za spopadanje z izzivi, kot sta pritisk vrstnikov in socialni vpliv.


Življenjske veščine so:

 • samozavedanje,
 • empatija,
 • asertivnost,
 • kakovostni medosebni odnosi,
 • sprejemanje odločitev.

Program je sestavljen iz 6 enot, ki se vsebinsko dopolnjujejo. Izvajamo ga v srednjih šolah in dijaških domovih in sicer v obliki interaktivnih delavnic, katerih podlaga so posebej izbrani kratki filmi.


Kratek video o najstniškem življenju si lahko pogledate tukaj.

Izdali smo letak PrevenTIM.

Pogled v priročnik za izvajanje programa Boys and Girls Plus.