PROGRAM “IZŠTEKANI”

Program »Izštekani« je šolski preventivni program na področju preprečevanja zasvojenosti in je usmerjen zlasti v zmanjševanje števila mladostnikov, ki začnejo uporabljati droge (vključno z alkoholom in tobakom).

Vsebina programa se ne navezuje eksplicitno na droge, temveč predvsem na življenjske situacije, ki so jim učenci izpostavljeni. Bisten poudarek programa je na krepitvi življenjskih veščin kot so: odločnost, postavljanje ciljev, zaznavanje čustev, reševanje problemov itd. V tovrstnih veščinah so se učenci imeli možnost uriti preko različnih aktivnosti. V dveh šolskih dneh, 6.6. in 9.6.2017, smo učence na pester način popeljali skozi 12 različnih lekcij in z njimi preživeli zares prijetna dneva.