PREDSTAVITEV PROGRAMOV, KI JIH IZVAJA ZVEZA

V torek, 7.3.2017 smo prostovoljcem DU Tolmin, ki izvajajo program »Starejši za starejše«, predstavili program Rehabilitacija in Svetovalnica, ki jih izvaja Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije in društva, ki so vključena. Prostovoljci po Posočju obiskujejo starejše na njihovih domovih ter se srečujejo z osebami v različnih socialnih položajih.

Dogovorili smo se, da v kolikor zaznajo problematiko tveganega in škodljivega pitja in druge socialne stiske v posameznih družinah, jim bodo svetovali, da se obrnejo po informacije in svetovanje v naše programe.