Organi Zveze

Home / O Zvezi / Organi Zveze

Predsednik:

Friderik Lapanja

Podpredsednik:

Branko Batagelj

Člani izvršnega odbora:   

1. Friderik Lapanja
2. Branko Batagelj
3. Zlatko Velikonja
4. Mihaela Grča
5. Niko Bizalj
6. Miro Meze
7. Janko Poklar
8. Franc Lušin
9. Sašo Strman
10. Božo Pongarc
11. Brane Sporiš
12. Vjekoslav Malnar
13. Janez Škodič
14. Zmaga Šuligoj

Člani disciplinske komisije:   

1. Miran Šuligoj
2. Jože Bremec
3. Peter Švagelj
4. Savo Zornik
5. Miro Meze

Člani nadzornega odbora:

1. Jožica Stibilj
2. Stane Kraševec
3. Irena Jereb
4. Marjan Selinec
5. Janko Plahuta
6. Janez Langeršček