Organi Zveze

Predsednik:

Friderik Lapanja

Podpredsednik:

Teja Kumar

Člani izvršnega odbora:   

 

1. Friderik Lapanja
2. Teja Kumar
3. Niko Bizalj
4. Zmaga Šuligoj
5. Brane Sporiš
6. Ivan Hočevar
7. Branko Batagelj
8. Vjekoslav Malnar
9. Miroslav Meze
10. Janko Poklar
11. Janez Škodič
12. Zlatko Velikonja
13. Božo Pongarc
14. Sašo Strman
15. Franc Lušin

Člani disciplinske komisije:   

 

1. Rihard Bane
2. Ivan Furlan
3. Mihaela Grča
4. Ivan Lišter
5. Tone Škof                  
6. Martin Virant

Člani nadzornega odbora:

 

1. Stane Cvek
2. Anton Gnidica
3. Drago Pečkaj
4. Janko Plahuta
5. Damjan Turk