Organi Zveze

Home / O Zvezi / Organi Zveze

Predsednik:

Friderik Lapanja

Podpredsednik:

Branko Batagelj

Člani izvršnega odbora:   

1. Friderik Lapanja
2. Branko Batagelj
3. Petar Holub
4. Miro Murovec
5. Bojan Pompe
6. Boris Šorli
7. Vjekoslav Malnar
8. Mitja Rupnik
9. Zmaga Šuligoj
10. Robert Stegel
11. Janez Škodič
12. Brane Sporiš
13. Igor Hedelič

Člani disciplinske komisije:   

1. Miran Šuligoj
2. Jože Bremec
3. Peter Švagelj
4. Savo Zornik
5. Miro Meze
6. Boris Šorli

Člani nadzornega odbora:

1. Jožica Stibilj
2. Stane Kraševec
3. Irena Jereb
4. Marjan Selinec
5. Janko Plahuta
6. Janez Langeršček