“Izštekani” in “Effekt”

Home / PROGRAM ZMOREM IN ŽELIM SE IMETI RAD / “Izštekani” in “Effekt”

Program »Izštekani« je šolski preventivni program za učence 7., 8. in 9. razredov in vsebuje tri vsebinske komponente:

•  informiranje (poudarek je na kratkotrajnih učinkih ter strategijah alkoholne in tobačne industrije,
•  krepitev življenjskih veščin (sposobnost odločanja, reševanja problemov, asertivnost, postavljanje ciljev…),
•  normativno izobraževanje (krepitev kritičnega razmišljanja).

Program sloni na učenju življenjskih veščin in konceptu socialnih vplivov.

 

Program »Effekt« je namenjen staršem teh učencev v obliki krajših predavanj. Namen je vzpodbuditi starše, da tudi sami začnejo razmišljati o škodljivi rabi alkohola in načinih, kako z dobrim vzgledom vzgojiti zdrave otroke in mladostnike.

 

Cilji programov:

  • zmanjšanje števila mladostnikov, ki začnejo uporabljati droge (vključno z alkoholom in tobakom)
  • preprečiti prehod od eksperimentiranja do redne uporabe drog (alkohola in tobaka ter drugih drog – predvsem marihuane)
  • prestaviti začetek uporabe drog na čim kasnejše obdobje.

Tukaj si lahko pogledate katalog šolskih programov nevladnih organizacij.