STROKOVNA EKSKURZIJA V RADENCE

V soboto, 4.3.2017 smo se udeležili strokovnega srečanja v Radencih, ki ga je organiziralo društvo Nova Pot Radenci. Udeležilo se je 50 članov iz društev, ki so vključena v Zvezo.

Poslušali smo predavanje z naslovom Družine danes. Predaval je univ. dipl. psih. integrativni psihoterapevt in supervizor g. Heliodor Cvetko. Predavanje je bilo zelo kvalitetno, strokovno, doživet, sproščeno podano. Kasneje, po krajšem odmoru, smo se razdelili v delavnice v manjših skupinah. Vodje skupin so naredili povzetek dela po skupinah, ki so ga kasneje na tudi predstavili.

Po kosilu smo se odpravili še v Lendavo, kjer smo si ogledali razgledni stolp.