OKROGLA MIZA “Skupaj zmoremo več”

Zveza zdravljenih alkoholikov Slovenije je 11. oktobra priredila okroglo mizo z naslovom »Skupaj zmoremo več!« Šlo je za celodneven dogodek na katerem so se zbrali predstavniki različnih ustanov, zavodov, organizacij in društev, ki se pri svojem delu srečujejo z tvegano in škodljivo rabo alkohola.

V dopoldnevu so s svojimi prispevki na okrogli mizi sodelovali Irena Jerič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je govorila o problematiki škodljivega pitja pri mladostnikih in odraslih na Goriškem, policijski inšpektor Janko Mencinger je izpostavil povezavo med alkoholom ter prometno varnostjo in kako lahko alkohol botruje različnim kriminalnim dejanjem. Irena Batistič Šinigoj iz Agencije za varnost v cestnem prometu je predstavila edukacijske in psihosocialne delavnice. Zatem pa so predstavniki centrov za socialno delo (Kristina Šturm Leban, Rajko Povšič, Matej Vončina in Breda Lepoša) ter zdravstvenih domov (Rosana Harej) spregovorili o svoji vlogi pri srečevanju s težavami, ki so povezane z alkoholizmom.

Drugi del okrogle mize je bil namenjen predstavitvi delovanja Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, ki jo je predstavil predsednik Miro Lapanja. Dr. Janja Milič je predstavila program zdravljenja odvisnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Sledila je predstavitev klubov zdravljenih alkoholikov (Aleksander Može) ter predstavitev učinkovite šolske preventive s predstavitvijo programa »Izštekani« in »Efekt«, ki ju je predstavil Matej Košir iz Inštituta Utrip. Kamenček v mozaiku raznolikih predavateljev so s pričevanjem lastnih zgodb prispevale tudi članice Društva Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov.
Po predstavitvah posameznih sogovornikov je sledil skupni razmislek ter debata o možnostih povezovanja v prihodnje.

Obiskovalci so se strinjali, da so tovrstni dogodki dobrodošli na skupni poti delovanja v smeri zmanjševanja škodljive rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi.